พ.ค. 24

พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ใน ๑ ปีตามแนวทางการพัฒนาการสมอง (BBL)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ วันที่  ๒๓-๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาIMG_2008

Continue reading

พ.ค. 05

นักเรียนสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2557

1. เด็กหญิงกวินทิพย์ อยู่ชา
2. เด็กชายศตพร หากิจจา
3. เด็กชายเพชรายุทธ ซื่อสัตย์
4. เด็กชายพีรพัฒน์ แสงพุ่ม
5. เด็กหญิงนวินดา ห่วงแก้วทราย
6. เด็กหญิงธันยาภรณ์ อุ่นเรือน