ส.ค. 14

โรงเรียนประตูชัย นำโดยนายสุชาติ ธรรมาธร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

Continue reading

พ.ค. 24

พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ใน ๑ ปีตามแนวทางการพัฒนาการสมอง (BBL)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ วันที่  ๒๓-๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาIMG_2008

Continue reading

เม.ย. 30

คณะครูและนักเรัยนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันเวียนเทียน วัดวรโพธิ์เนื่องในวันมาฆบูชา