เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ ในงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน (Child Show 2013)

DSC04325

2.1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระดับชั้น ป.1- ป.3 ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กชายวิรุฬห์ ศรีอินต๊ะ
ระดับชั้น ป.4- ป.6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เด็กชายเตชิษฐ์ มากมี

2.2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.1- ป.3 ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กชายปณิธาน สุทธลักษณ์
ระดับชั้น ป.4- ป.6 ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงศรัณย์พร ทองงามดี

2.3 กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.4- ป.6 ได้รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายธนนันท์ กาญจนปกฤษ, เด็กชายพัฒนรัตน์ พัฒนตั้งสกุล, เด็กชายสัตยา ยัญจรูญ

2.4 กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชั้น ป.4- ป.6 ได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ได้แก่ เด็กชายนฤบดี พาชอบ, เด็กชายศรัณย์ ราชวรรณดี

DSC04310 DSC04312 DSC04317 DSC04325 DSC04330 DSC04331 DSC04335 DSC04338

Comments are closed.