ชนะเลิศกิจกรรมเขียนตามคำบอกช่วงชั้นที่ 1 ระดับเขตพื้นที่ ได้เป็นตัวแทนของ สพป.อย.1 เข้าแข่งขันระดับชาติ

2thai

เด็กหญิงปาณิสรา วัฒนคาม
ชนะเลิศกิจกรรมเขียนตามคำบอกช่วงชั้นที่ 1 ระดับเขตพื้นที่
ได้เป็นตัวแทนของ สพป.อย.1 เข้าแข่งขันระดับชาติ

Comments are closed.