เป็นตัวแทนของ สพป.อย.1 เข้าแข่งขันกิจกรรม “เขียนเรื่องจากภาพ” ในวันภาษาไทยแห่งชาติที่ สพฐ.จัดขึ้น

3thai

เด็กหญิงณาณิศา สาสิงห์
เด็กหญิงกฤษณา พลอยมุข
เป็นตัวแทนของ สพป.อย.1 เข้าแข่งขันกิจกรรม “เขียนเรื่องจากภาพ” ในวันภาษาไทยแห่งชาติที่ สพฐ.จัดขึ้น

Comments are closed.