เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา เข้าแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่องระดับเขตพื้นที่

4thai

เด็กหญิงเทียนขวัญ สายบัว
เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา เข้าแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่องระดับเขตพื้นที่

Comments are closed.