คุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนภาคภูมิใจกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่

5thai

คุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนภาคภูมิใจกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่

Comments are closed.