ชนะเลิศกิจกรรมเขียนตามคำบอกช่วงชั้นที่ 2 ระดับเขตพื้นที่ ได้เป็นตัวแทนของ สพป.อย.1 เข้าแข่งขันระดับชาติ

6thai

เด็กหญิงนงนภัส สมบัติเจริญ
ชนะเลิศกิจกรรมเขียนตามคำบอกช่วงชั้นที่ 2 ระดับเขตพื้นที่
ได้เป็นตัวแทนของ สพป.อย.1 เข้าแข่งขันระดับชาติ

Comments are closed.