เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา เข้าแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่องระดับเขตพื้นที่

7thai

เด็กหญิงสุนิศา กรรมแต่ง
เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา
เข้าแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่องระดับเขตพื้นที่

Comments are closed.