พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ใน ๑ ปีตามแนวทางการพัฒนาการสมอง (BBL)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ วันที่  ๒๓-๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาIMG_2008

Comments are closed.