สุดยอดเด็กเก่งโรงเรียนประตูชัย ปีการศึกษา 2558 O-Net ป.6 คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

716-s_4966413201735

7s_4967323205171

Comments are closed.