หลักสูตรแกนกลาง

หลักสูตรโรงเรียนประตูชัย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชั้นประถมศึกษา

(รายวิชาพื้นฐาน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  รายวิชาภาษาอังกฤษ Download PDF File:==> ปก  คำนำ  เนื้อหา
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  รายวิชาภาษาอังกฤษ Download PDF File:==> ปก  คำนำ  เนื้อหา
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  รายวิชาภาษาอังกฤษ Download PDF File:==> ปก  คำนำ  เนื้อหา
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  รายวิชาภาษาอังกฤษ Download PDF File:==> ปก  คำนำ  เนื้อหา
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  รายวิชาภาษาอังกฤษ Download PDF File:==> ปก  คำนำ  เนื้อหา
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  รายวิชาภาษาอังกฤษ Download PDF File:==> ปก  คำนำ  เนื้อหา

(รายวิชาเพิ่มเติม)

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  รายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 Download PDF File:==> เนื้อหา
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  รายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน 2 Download PDF File:==> ปก,คำนำ  เนื้อหา
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  รายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน 3 Download PDF File:==> ปก,คำนำ  เนื้อหา
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  รายวิชาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 Download PDF File:==> ปก,คำนำ  เนื้อหา
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  รายวิชาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 2 Download PDF File:==> ปก,คำนำ  เนื้อหา
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  รายวิชาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3 Download PDF File:==> ปก,คำนำ  เนื้อหา
speaking1 Download PDF File:==>  ปก  คำนำ  เนื้อหา
speaking2 Download PDF File:==>  ปก  คำนำ  เนื้อหา
speaking3 Download PDF File:==>  ปก  คำนำ  เนื้อหา
Reading and writing 1 Download PDF File:==>  คำนำ  เนื้อหา
Reading and writing 2 Download PDF File:==>   คำนำ  เนื้อหา

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เทอม 1 รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 Download PDF File:==> ปก,คำนำ  เนื้อหา
เทอม 2 รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 Download PDF File:==> ปก,คำนำ  เนื้อหา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทอม 1 รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 Download PDF File:==>  เนื้อหา
เทอม 2 รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 Download PDF File:==>  เนื้อหา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Download PDF File:==>  เนื้อหา
Download PDF File:==>  เนื้อหา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *