เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์
ก้าวนำการศึกษา  พัฒนาการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม  เลิศล้ำเทคโนโลยี

สีประจำโรงเรียน  ฟ้า – แดง
สีฟ้า      หมายถึง  ความมีน้ำใจอันกว้างใหญ่ไพศาล
สีแดง    หมายถึง  ความกล้าหาญในการทำสิ่งที่ถูกต้อ

คำขวัญของโรงเรียน 
เรียนเยี่ยม  ประพฤติดี  กีฬาเก่ง  ไม่เกรงงาน

 

ใส่ความเห็น