พ.ค. 05

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และเป็นตัวแทน สพป.อย.1 เข้าแข่งขันในระดับชาติ

1thai

ผอ.เขต นายภิรมย์ นันทวงศ์
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
และเป็นตัวแทน สพป.อย.1 เข้าแข่งขันในระดับชาติ