พ.ค. 05

นักเรียนสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2557

1. เด็กหญิงกวินทิพย์ อยู่ชา
2. เด็กชายศตพร หากิจจา
3. เด็กชายเพชรายุทธ ซื่อสัตย์
4. เด็กชายพีรพัฒน์ แสงพุ่ม
5. เด็กหญิงนวินดา ห่วงแก้วทราย
6. เด็กหญิงธันยาภรณ์ อุ่นเรือน

พ.ค. 05

เข้าร่วมแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63

ระดับชั้น ป.4- ป.6   ได้รางวัลเหรียญทอง  ได้แก่  เด็กชายนฤบดี  พาชอบ   เด็กชายศรัณย์  ราชวรรณดี