เม.ย. 30

คณะครูและนักเรัยนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันเวียนเทียน วัดวรโพธิ์เนื่องในวันมาฆบูชา

ธ.ค. 08

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนประตูชัยทำพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

pratoochai (15) Continue reading