พ.ย. 27

ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)

IMG_0790กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนประตูชัย คณะครูและนักเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน). วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน. 2557 Continue reading