ธ.ค. 08

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนประตูชัยทำพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ต่อ)

pratoochai (81) Continue reading

พ.ย. 27

ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)

IMG_0790กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนประตูชัย คณะครูและนักเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน). วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน. 2557 Continue reading