ส.ค. 24

การแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

_S__2850832


1. นางสาว สุนิสา กรรมแต่ง     2. ด.ญ.ฐิติยา หามนตรี     3. ด.ญ.กมลลักษณ์ สัตย์สร่วย

ส.ค. 18

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค. 57 พิธีเปิดช่วงเช้า ผู้อำนวยการกล่าวเปิดงานพร้อมร่อนเครื่องบินประดิษฐ์ในพิธีเปิด มีกิจกรรมเดินแฟชั่นชุดรีไซเคิล แต่ละสายชั้นจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียน เกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

_S__13287454 Continue reading

ก.ค. 30

กิจกรรมวิชาการสืบสานภาษาไทย การมอบเกีรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศ การแสดงละคร กิจกรรมสืบสานภาษาไทย แต่ละสายชั้นจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับภาษาไทย

_9097 Continue reading