ก.ค. 08

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 ปรับแบบเพื่อก่อสร้างในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม